Begravningsmöjligheter i Stockholm

För att definiera ordet begravning kan man säga att det rör sig om någon typ av jordfästning som brukar genomföras av en avliden person. En begravning är en ceremoni som man genomför inför den så kallade gravsättningen av en avliden person. Detta kan genomföras på olika sätt beroende på vilket religiöst trossamfund man tillhör.

Det finns olika typer av begravningar

För att genomföra begravning i Stockholm  finns det idag väldigt många olika begravningsriter som går att välja bland för att göra det som är rätt för den avlidna personen. De olika begravningsriter som finns idag är de som följer:

  • Begravning som sker i kyrkan, kyrklig begravning.
  • Militärbegravning, vilket endast är för yrkesverksamma som avlidit i tjänsten.
  • Begravning som genomförs borgligt.
  • Eldbegängelse, enklast förklarat med kremering.
  • Jordbegravning, dvs man sänker ned kistan eller urnan i kraven
  • Sprida askan i en minneslund
  • Havsbegravning, man sprider askan tex från en båt och har ceremonin där

Få hjälp av begravningsbyrå

När en närstående har avlidit står man oftast där och vet inte riktigt var man ska börja någonstans. Det är flertalet olika känslor som blandas. Man känner sig deprimerad, stressad, ledsen och alla dessa känslor gör att man mår bättre om man låter en professionell begravningsbyrå hjälpa till och stötta upp i de svåra frågorna.