KBT utbildning

En KBT utbildning är för dig vill lära dig mer om kognitiv beteendeterapi (KBT). Kognition är en psykologisk samlingsterm som som utgår från att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Inom KBT behandlas olika former av terapier med utgångspunkt i denna kognitiva psykologi och inlärningspsykologi. Behovet av psykologisk terapi blir allt större i Sverige och KBT har stärkt sin position bland landets psykologer och vårdgivare. En utbildning i kognitiv beteendeterapi riktar sig främst till dig som arbetar mycket med människor, till exempel inom vård och omsorg eller något annat pedagogiskt yrke.

Undervisningens mål
En grundutbildning eller orienteringskurs i KBT innebär att du får en närmare överblick över alla de typer av psykoterapier som du kan ha nytta av i arbetslivet eller privat. Till exempel kommer du att få studera olika tekniker och modeller som behandlar alltifrån depression och ångest till personlighetsstörningar och psykoser. Du kommer även att få lära dig den kognitiva beteendeterapins historia och utveckling. KBT är idag ett mycket omfattande ämne och det finns alla möjligheter att studera vidare på längre program och avancerade kurser i framtiden.

Undervisningens form
En utbildning i kognitiv beteendeterapi erbjuder många varierade lektioner. En grundkurs är till en början alltid teoretisk med många föreläsningar och självstudier, men en KBT utbildning innefattar även en hel del praktiska moment. Syftet är inte bara att du ska förstå de psykoterapeutiska teorierna utan också att du ska kunna applicera teorierna i det verkliga livet. En föreläsning kan därför inkludera både videodemonstrationer och grupparbeten. Utbildningen är anpassad efter just ditt specifika behov av kompetensutveckling och är tänkt att stärka din roll i ditt sociala eller pedagogiska arbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *