Vad är en kalkyl?

Det finns olika typer av kalkyler som kan göras. Det är oftast en eller ett flertal operationer som är matematiska på något sätt. Den här kalkylen ser till att lösa ett matematiskt problem som behövs till företaget. Som sagt kan alla kostnader fås fram, både intäkter och kostnader som företaget kommer få in när väl projektet eller arbetet ska göras. Det kan även göras ett kalkylprogram som är ett tillämpningsprogram som ser till att utföra alla dessa matematiska beräkningar som man har samlat i en tabell.

Till vilka ändamål behövs kostnadskalkyler?

Det kan användas till en rad olika beräkningar för att få fram den totala investeringskostnader/budget. Vanligtvis används det i dessa olika sammanhang:

  • Till kalkyler som ska användas till anbud, så kallade anbudskalkyler
  • Under projekteringsskedet kan kalkyler göras för kostnadsstyrning
  • Vid parallella uppdrag samt arkitekttävlingar när utvärdering ska göras
  • Vid anbudskontroll
  • I projektet, när det är olika verksamheter och vid en momsfördelning
  • För att slippa föra schablonbedömningar vid avskrivningsutredningar

Varför ska kalkyler göras?

http://www.bkkonsulter.se/vara-tjanster/kalkyler kan man få hjälp med allt som har med kalkyler att göra. Det är bra att göra en kalkyl i ett tidigt skede innan ett projekt drar igång för att få sig en uppfattning kring vad det kommer att kosta, men även vilka intäkter som projektet kan bidra med. Rekommenderat är att ta hänsyn till detta, främst kostnaderna av ett projekt för att man inte ska behöva stöta på några överraskningar i slutet av projektet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *