Är nog nog med snabblånsbranschen?

Snabblånsmarknaden

Den som gått i tankarna om att låna pengar eller som helt enkelt levt i Sverige de senaste 5 åren har någon gång, på något sätt stött på en reklamkampanj för ett företag som erbjuder snabblån. Låneformer som samlingslån, snabblån via mobil eller helt enkelt vanliga lån som man kan ansöka om och använda åt allt möjligt skyltas överallt i landet—från på media och medium som TV och radio till skyltar längs med Sveriges vägar och till och med på nästan varje hemsida som man kan hitta på Internet idag.

Det är oerhört svårt att undvika reklam för snabblån och branschen växer i en explosiv fart. Allt fler lånar och allt fler söker lån. Numer är även företagslån något riktigt populärt och många väljer att låna pengar med Finansis eller genom andra låneförmedlare som helt enkelt förmedlar låntagarens trafik till långivaren och gör hela processen mycket enklare från start till slut.

Är nog nog dock?

Hur länge ska detta pågå?

För den som inte behöver ett lån kan det kännas oerhört tjatigt med reklam och företag som skyltar just sina tjänster och uppmanar lån och att skuldsätta sig själv för allt möjligt.

Givet, med självkontroll så skadar ingen reklam en överhuvudtaget, dock kan det leda till att man just tänker på lån när man tänker på ett behov av finansiella medel och istället för att helt enkelt be en familjemedlem eller en närstående om pengar så kan man istället finna sig skicka en ansökan till en långivare och istället belåna sig hos ett. Något som tidigare kunde innebära ett temporärt finansiellt problem kan nu innebära en skuldsättning och vidare större problem som man tidigare inte haft.

Bör man stifta nya lagar för att motverka snabblånens explosiva tillväxt?

Faktum att snabblånen växer oerhört snabbt och fort kommer som ingen överraskning för någon. Bör man stifta nya lagar dock för att motverka denna tillväxt?

Vissa hade argumenterat för det, trots att vi väldigt nyligen sett många nya lagar redan stiftas i just detta ändamål.

Vilka lagar bör man stifta för att få den effekt man söker?

Om effekten är att minsta reklamen och minska lånens närvaro i folks dagliga liv så bör det vara med detta mål i fokus som man bör stifta lagarna.

På senare tid har konsumentverket stiftat lagar mot just marknadsföring. Numer behöver hemsidor och Internet reklam skylta med en varningstriangel i samband med all reklam som görs för högkostnadskrediter. Detta innebär att varor och tjänster som Ferratum Money, Bynk och Mobillån behöver skylta med en varningstriangel och informera användaren och låntagaren om att just deras tjänst är en så kallad högkostnadskredit. Vidare måste även företagen informera låntagaren om farorna med en obetald kredit och vilka problem detta kan leda till.

Kanske kommer ovanstående avvärja framtida låntagare från att ansöka om lån de egentligen inte behöver och på så vis ta lite från företagens oproduktiva intäkter. Kanske kan det leda till en sundare och bättre marknad för just snabblån.

Nästa steg kanske är reklam i TV och andra medium som uppmanar folk om att ansöka om lån som de inte behöver. Blancolån är en fara och att vara varsam och endast ansöka om lån när man behöver dem är av största vikt.

Kanske är det nästa lagstiftning som vi kommer att se i den svenska marknaden. Oavsett riktning så är snabblånens explosiva tillväxt ett faktum och att motverka just reklamen och den tjatiga uppmaningen om att ta snabblån nästan ett måste vid det här laget. De lagändringar som tillkommer och de effekter vi kommer att se återstår dock bara att se.